Cankurtaran Eğitimi

Bronz Cankurtaran


Havuzlarda görev yapabilir 

Hayat kurtarmaya yardım etmek için temel cankurtaran eğitimi ile temel ilk yardım eğitimi görmüş ve sınav sonunda başarılı olmuş kişilerdir. Bronz Cankurtaran ; havuzda güvenliği sağlamaya, harici kalp masajı ve yapay solunum uygulamaya su üstü arama kurtarma ile ilk yardım uygulamalarını TSSF/ILS eğitim standartları ve programı çerçevesinde yapmaya yetkili ve sorumludur. Bronz cankurtaran belgesine sahiptirler.

Cankurtaranlık, büyük kişisel özveri, uzmanlık becerisi ve sorumluluk gerektirmektir. Bronz Cankurtaranlar havuzlarda gereksinim duyulan kişilerdir. Havuz ve havuz etrafında eğlenen kişilerin emniyetinden sorumludurlar.

Programa katılanlar havuzda ve havuz çevresinde problem yaşayan kişilere yardım etmek için cankurtaran becerilerini ve temel ilkyardım eğitimini öğrenirler ve bronz cankurtaran belgesine sahip olurlar. Ayrıca havuz çevresine gelen ziyaretçilerin zarar görebileceği durumları da gözlemlemeli ve tesisin gereken önlemleri almasını sağlamalıdır. Bu sorumlulukların üstesinden gelebilmek için Bronz Cankurtaran programına katılmaları ve program sonunda başarılı olarak mezun olmaları gerekir.

Eğitim sonucu başarılı olarak mezun olan Bronz cankurtaranlar görev yaptıkları yerde güvenliği sağlamalarına yardımcı olacak kalp masajı ve suni solunum uygulamayı, çeşitli ilk yardım becerilerini, havuzda su altına batmış kazazedeyi yüzeye çıkarma, aynı kişiyi havuz kıyısına çıkarma becerilerini,  kaza idaresini ve yönetimini içeren birçok beceri ve bilgiyi öğrenirler. Tabi ki kendilerine bu konularda yardımcı olacak malzemelerin kullanımı ve bakımını da öğrenirler.

Bu uygulamalar için gerekli olan kondisyonu sürdürebilmek için egzersiz yapmaya devam etmeli ve her iki senede bir belgelerinin vizesi için gereken bilgi yenileme ve performans testinden başarı ile geçmeleri gerekmektedir.

Bronz Cankurtaran programına katılabilmek için aşağıdaki şartları sağlamak gerekir:

- 18 yaşını doldurmuş olmak,

- En az ilk öğretim mezunu olmak ve bunu belgelemek,

-Cankurtaran eğitimi almasında ve yapmasında engel bulunmadığına ilişkin doktor onaylı sağlık bildirim formunu beyan etmek.


Bronz cankurtaran kursu  (eğitimi ) süresi;

Bronz cankurtaran eğitimi süresi 3 gün olup, toplam 21 saattir  .

Gümüş Cankurtaran

Havuz ve sahillerde görev yapabilir !

Gümüş Cankurtaran hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitimi ile ilk yardım eğitimi görmüş ve yapılan sınav sonunda başarılı olmuş kişilerdir. Bunlar; deniz, göl, doğal ve yapay iç suların kıyıları ile havuzda güvenliği sağlamaya, harici kalp masajı ve yapay solunum uygulamaya, su üstü arama kurtarma ile ilk yardım uygulamalarını TSSF / ILS eğitim standartları ve programları çerçevesinde yapmaya yetkili ve sorumludur.

Bronz Cankurtaranın bir üst seviyesi olan bu programda cankurtaran adaylarından daha fazla özveri, beceri, performans ve sorumluluk beklenmektedir.

Gümüş Cankurtaranlar denizde, göl yada baraj gölü gibi iç suların plajlarında gereksinim duyulan kişilerdir. Bu ortama eğlence yada spor amacı ile gelen kişilerin emniyetinden sorumludurlar.

Programa katılanlar deniz de, gölde yada plajlarda problem yaşayan kişilere yardım etmek için can kurtaran becerilerini ve temel ilk yardım eğitimini öğrenirler. Ayrıca plaja gelen ziyaretçilerin zarar görebileceği durumları da gözlemlemeli ve tesisin gereken önlemleri almasını sağlamalıdır. Bu sorumlulukların 

üstesinden gelebilmek için Gümüş Cankurtaran programına katılmaları ve program sonunda başarılı olarak mezun olmaları gerekir.

Eğitim sonucu başarılı olarak mezun olan Gümüş Cankurtaranlar görev yaptıkları yerde güvenliği sağlamalarına yardımcı olacak kalp masajı ve yapay solunum uygulamayı, çeşitli ilk yardım becerilerini, suda sualtına batmış kazazedeyi yüzeye çıkarma, aynı kişiyi kıyıya çıkarma becerilerini,  kaza idaresini ve yönetimini içeren birçok beceri ve bilgiyi öğrenirler.

Tabi ki kendilerine bu konularda yardımcı olacak malzemelerin kullanımı ve bakımını da öğrenirler. Bunlara şişme bot ve Jetski de dahildir.

Bu uygulamalar kapsamında gerekli olan kondisyonu sürdürebilmek için egzersiz yapmaya devam etmeli ve her iki senede bir belgelerinin vizesi için gereken bilgi yenileme ve performans testinden başarı ile geçmeleri gerekmektedir. 

Gümüş Cankurtaran programına katılabilmek için aşağıdaki şartları sağlamak gerekir:

-18 yaşını doldurmuş olmak,

-En az ilköğretim mezunu olmak ve bunu belgelemek,

-Bronz Cankurtaran belgesine sahip olmak,

-Cankurtaran eğitimi almasında ve yapmasında engel bulunmadığına ilişkin doktor onaylı sağlık bildirim formunubeyan etmek.

Gümüş cankurtaran kursu ( eğitimi ) süresi ;

 Gümüş cankurtaran eğitimi süresi 3 gün olup, toplam 21 saattir. Birbirini takip eden bronz ve gümüş cankurtaran eğitimlerine katılan kursiyerin eğitim süresi 5 gün olup, toplam 35 saattir 

Altın Cankurtaran

Havuz ve sahilllerde; su altı ve su üstü arama kurtarma görevi yapabilir !

Altın Cankurtaran hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitimi görmüş,TSSF  Üç Yıldız Dalıcı belgesine sahip, yapılan sınav sonunda başarılı olan kişilerdir. Bunlar; deniz, göl ve havuzda güvenliği sağlayan, harici kalp masajı ve yapay solunum uygulamaya, su üstü arama kurtarma ile ilk yardım uygulamalarınıTSSF eğitim standartları ve programları çerçevesinde yapmaya yetkili ve sorumludur. 

Altın Cankurtaranlık,

Gümüş Cankurtaranın bir üst seviyesi olan bu programda cankurtaranadaylarından yeni ilave beceriler, daha fazla performans ve sorumluluk beklenmektedir. Tabi ki sorumluluk ve idarecilik davranışları da, çünkü artık diğercankurtaranların yönlendirilmesinden de sorumlu olacaklar ve bundan sonraki basamak olan eğitmenlik için tecrübe kazanacaklar. 

Altın Cankurtaranlar aynı Gümüş Cankurtaranlar gibi havuzlara ilave olarak denizde, göl yada baraj gölü gibi iç suların plajlarında gereksinim duyulan kişilerdir. Bu ortama eğlence yada spor amacı ile gelen kişilerin emniyetinden sorumludurlar.

Programa katılanlar denizde, gölde yada plajlarda problem yaşayan kişilere yardım etmek için cankurtaran becerilerini ve temel ilk yardım eğitimine ilave olarak, su altında tüple arama yapmayı da öğrenirler.

Tabi ki bu kişilerin dalış becerilerini daha önceden öğrenmiş olmaları gerekir, bunun için gereken dalıcı seviyesi ise 3 yıldız TSSF dalıcılığı dır.  

Ayrıca plaja gelen ziyaretçilerin zarar görebileceği durumları da gözlemlemeli ve tesisin gereken önlemleri almasını sağlamalıdır.

Bu sorumlulukların üstesinden gelebilmek için Altın Cankurtaran  programına  katılmaları ve  program  sonunda başarılı olarak mezun olmaları gerekir.

Eğitim sonucu başarılı olarak mezun olan Cankurtaranlar görev yaptıkları yerde güvenliği sağlamalarına yardımcı olacak kalp masajı ve yapay solunum uygulamayı, çeşitli ilk yardım becerilerini, suda su altına batmış kazazedeyi tüple dalarak arayıp bulma, yüzeye çıkarma,aynı kişiyi kıyıya çıkarma becerilerini, kaza idaresini ve yönetimini içeren birçok beceri ve bilgiyi öğrenirler.

Tabi ki kendilerine bu konularda yardımcı olacak malzemelerin kullanımı ve bakımını da öğrenirler. Bunlara şişme bot,tüple dalış malzemeleri ve Jetski de dahildir.

Bu uygulamalar için gerekli olan kondüsyonu sürdürebilmek için egzersiz yapmaya devam etmeli ve her iki senede bir belgelerinin vizesi için gereken bilgi yenileme ve performans testinden başarı ile geçmeleri gerekmektedir

Altın Cankurtaranprogramına katılabilmek için aşağıdaki şartları sağlamak gerekir.

-19 yaşını doldurmuş olmak,

-En az ilköğretim mezunu olmak ve bunu belgelemek,

-Gümüş Cankurtaran belgesine sahip olmak,

-TSSF ( Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu) 3 Yıldız Dalıcı belgesine sahip olmak,

-6 ay Gümüş Cankurtaran olarak çalışmış olmak ve bunu yazılı belge ile ibraz etmek,

-Cankurtaran eğitimi almasında ve yapmasında engel bulunmadığına ilişkin doktor onaylı sağlık bildirim formunu beyan etmek.


Altın cankurtaran kursu (eğitimi ) süresi;

Altın cankurtaran eğitimi süresi toplam 4 gün olup, 28 saattir. Cankurtaran eğitim hizmetlerimizi tüm Türkiye'de aktif olarak gerçekleştirmekteyiz.

İzmir Cankurtaran                     Denizli Cankurtaran                     Ankara Cankurtaran             Muğla Cankurtaran

Manisa  Cankurtaran                 Uşak Cankurtaran                         Afyon Cankurtaran              Antalya Cankurtaran

Eskişehir  Cankurtaran             Kütahya Cankurtaran                    Konya Cankurtaran              Mersin Cankurtaran

Kocaeli Cankurtaran                İstanbul Cankurtaran                     Zonguldak Cankurtaran       Trabzon Cankurtaran
cankurtaran,cankurtaran eğitimi, cankurtaran kursu, cankurtaran kursuları, izmir cankurtaran kursu, izmir cankurtaran,  aydın cankurtaran, manisa cankurtaran,  muğla cankurtaran, marmaris cankurtaran, seferihisar cankurtaran, bronz cankurtaran, gümüş cankurtaran, altın cankurtaran, cankurtaran ekipmanları, bronz cankurtaran eğitimi, bronz cankurtaran kursu, cankurtaran olmak, cankurtaran